G-SHOCK Rome World Cup '11 Results

Pro Street

1.

Kelvin

Hoefler

3,000 EUR

2.

Milton

Martinez

2,000 EUR

3.

Elton

Melonio

1,300 EUR

4.

Daniel

Vieira

900 EUR

5.

Braulio

Sagas

800 EUR

6.

Rodolfo

Ramos

600 EUR

7.

Tomas

Vintr

500 EUR

8.

Nikolai

Danov

400 EUR

9.

Tiago

Correa

200 EUR

10.

Jacopo

Picozza

200 EUR

11.

Diego

Fiorese

100 EUR

12.

Mailton

Dos Santos

100 EUR

13.

Jefferson

Santos

100 EUR

14.

Leonal

Andrade

100 EUR

15.

Frederico

Gonzalez

100 EUR

16.

Massimillano

Baratone


17.

Marco

Giordano


18.

Leonardo

Spanghero


19.

Ezequiel

Martinez


20.

Daniel

Cardone


21.

Tomas

Stejekal


22.

Fabio

Sleiman


23.

Lucas

Koaski


24.

Guido

Stazi


25.

Mike

Vallely


26.

Alessandro

Morandi


27.

Bruno

Moreira


28.

Christian

Sirica Boccia


29.

Jerson

Perez


30.

Luca

Collu


31.

Calo

Pastal


32.

Luciano

Ribeiro


33.

Andrea

Casasanta


34.

Leondro

Andrade


35.

Milo

Marra


36.

Andreo

Lopes


37.

Michele

Salini


38.

Mark

Bachman


39.

Johan

Benda


40.

Gabriel

Dornales


41.

Gaspare

Gentile


42.

Diego

Stephan


43.

Claudio

Santoro


44.

Boris

Petkovich


45.

Filippo

Mazzaccaza


46.

Rafael

Lima


47.

Leandro

Silva


48.

Hugo

HoffmeisterLadies1.

Leticia

Bufoni

1000 EUR

2.

Lacey

Baker

600 EUR

3.

Ester

Perussi

400 EUR

4.

Alexis

Sablone

300 EUR

5.

Jessica

Ferreira

200 EUR

6.

Marta

Nery

100 EUR

7.

Alessandra

Vieira


8.

Eliana

Sosco


9.

Anita Arvelo

AlmonteBowl1.

Sandro

Dias

750 EUR

2.

Milton

Martinez

500 EUR

3.

Rodolfo

Ramos

400 EUR

4.

Marcos

Gabriel

350 EUR

5.

Nilo

Pecanha

300 EUR

6.

Braullio

Sagas

200 EUR

7.

Alex

Sorgente

150 EUR

8.

Giuseppe

Taccori

150 EUR

9.

Daniel

Cardone

100 EUR

10.

Josh

Stafford

100 EUR

11.

Jorge

Amarilla


12.

Leonardo

Spanghero


13.

Federico

Gonzalez


14.

Andrea

Casasanta


15.

Jan

Tomsovsky


16.

Marco

Giordano


17.

Milo

Marra


18.

Jefferson

Santos


19.

Ezequiel

Martinez


20.

Nahuel

Martinez


21.

Mailton

Dos Santos


22.

Nilolai

Danov


23.

Filippo

MazzaccazaaVert1.

Sandro

Dias

2,900 EUR

2.

Josh

Stafford

1,900 EUR

3.

Jake

Anderson

1,100 EUR

4.

Neal

Hendrix

      900 EUR

5.

Jussi

Korhonen

600 EUR

6.

Alex

Sorgente

500 EUR

7.

Jan

Tomsovsky

400 EUR

8.

Daniel

Cardone

300 EUR

9.

Nilo

Pecanha

200 EUR

10.

Andrea

Casasanta

200 EUR