Moscow World Cup '13 Results

Pro Street Final Results

1 Egor Golubev
2 Tomas Vintr
3 Dima Dvoinishnikov
4 Dave Bachinsiy
5 Diego Fiorese
6 Dima Rodionov
7 Fabian Verhaeghe
8 Kostya Kabanov
9 Sasha Rybakov
10 Gosha Konyshev
11 Egor Kaldikov
12 Misha Poponin
13 Maxim Kruglov
14 Denis Uzefovich
15 Ivanov Roman
16 Tolya Titaev
17 Blajenkov Aleks
18 Shabala Alex
19 Roma Alimov
20 Gena Kakusha
21 Sudarikov Georgiy
22 Fedotenkov Andrey
23 Nesmelov Vasiliy
24 Sergey Glushenko
25 Mat?j Hakl
26 Bravichev Dima
27 Emin Aliev
28 Bobrov Alexei
29 Boris Berestov
30 Romancov Vlad
31 Kuliev Sasha
32 Daniel Rahman
33 Abramov Vadim
34 Ravshan Baimuradov
35 Lebedev Alex
36 Sasha Sedov
37 Sadikov Alisher
38 Illationov Serafim
39 Oleynikov Boris
40 Yura Renov